Peix fresc a granel

Del mar

A la cistella

I cap a casa

POP ROQUER

Pop roquer

20,00100,00  (IVA incl.)

20€/kg

El pop roquer és una espècie bentònica i costanera, fins als 200 metres de fondària, en fons rocosos i sorrencs. Són animals solitaris i territorials, que efectuen migracions estacionals poc importants relacionades amb la reproducció. El període de reproducció és de març a octubre.

Es captura principalment, amb nanses i cadups, però també amb arts d’arrossegament. Durant el període que es troba dins de l’època reproductiva d’aquesta espècie i en la que migra a fondàries més costaneres.

Esborrar
SKU: N/A Categoria: